توجه به مراحل رشد، به ما می‌فهماند که میان کودک و انسان بالغ، تفاوتی بنیادی وجود دارد، تفاوتی که نمی‌توان آن را فقط براساس سال‌های تجربه توجیه کرد. او طی رشد دگرگون می‌شود، به‌گونه‌ای که نوع دگرگونی هر مرحله با مرحله قبل و مراحل بعد متفاوت است.
برخی از دانشمندان، مراحل رشد هنر را با مراحل رشد فکری یکسان شمرده‌اند. «لون فلد» متجاوز از بیست سال است که رشد هنر در کودکان را به چند مرحله تقسیم کرده است، این مراحل شامل:

۱- مرحله بدنویسی (از دو تا چهارسالگی)
۲- مرحله مقدماتی طراحی (از چهار تا هفت سالگی )
۳- مرحله طراحی (از هفت تا نه سالگی) می‌باشد.

به‌طور معمول، کودک دو تا چهار ساله مرحله بدنویسی را با تمرین حرکتی و نقاشی تجربه می‌کند. از کشیدن خط طولی، به خطوط مدور می‌رسد تا به‌تدریج، این خطوط، هماهنگی بیشتری پیدا می‌کنند. هر چند نقاشی‌های او چیزی را نشان نمی‌دهند، اما او به‌طور معمول، آن‌ها را نامگذاری می‌کند.
در مرحله مقدماتی طراحی، کودک ارتباط میان نقاشی، تفکر و واقعیت را درک می‌کند. نهادهائی که او در ناشی خود می‌آفریند، دائم در حال تغییر هستند. به کشیدن شکل‌هائی تصوری، برای همه چیز می‌پردازد که شاید با واقعیت منطبق نباشد. او در این مرحله به مفاهیم شکل می‌دهد.

کودک هفت تا نه ساله، با رسیدن به مرحله طراحی از افراد و اشیاء، تصویرهای واقعی می‌کشند. کاربرد رنگ و زمینه را فرا می‌گیرد و حرکت در نقاشی‌های او مشهود است. بعد از مدتی، رشد هنر او به مراحل کامل‌تری می‌رسد. مفهوم رشد هنری «لون فلد» با مراحل رشد فکری پیاژه تشابه بسیار دارد. این امکان وجود دارد که هنر به‌عنوان عرضه پنهانی آنچه در نهاد کودک وجود دارد و نیز در حد توان انطباق و کنترل عضلانی او تا حدی از رشد کلی فکر او نشئت می‌گیرد. سایر زمینه‌های ابراز خلاقیت نیز بر مرحله‌ای بودن نظریه رشد دلالت دارد.

اعمالی که یک کودک انجام می‌دهد با پیشرفتی که در این رابطه دارد، نحوه و محتوای آموزش او را از پیش تعیین نمی‌کند؛ اما در حقیقت، قالبی به‌وجود می‌آورد که بتوان در آن تصمیم‌هائی را گرفت و انتظارهائی را مطرح کرد. جهت‌هائی را نیز برای آموزش مشخص می‌کند تا کودک با یاری معلم از مرحله‌ای به مرحله تکامل‌یافته‌تر راه یابد. برای نمونه، نباید از کودکی که در مهد کودک است، انتظار داشت از روی تصویرها نقاشی کند. یک طفل کودکستانی نمی‌تواند اتاق خود را با تمام اشیاء آن در ابعاد و جای خاص خود ترسیم کند.

مفهوم مراحل رشد، به این معنی نیست که معلم باید فقط به انتظار رشد کودک بنشیند. او باید کودک را یاری و هدایت کند تا برای برخورد با وسایل و ابراز خلاقیت‌ها به راه‌های تکامل‌یافته‌تری برسد. وظیفه هدایتی که بر عهده معلم است، برای کودکان نیز به اندازه بزرگسال‌ها دارای اهمیت است. آشنائی با مراحل رشد، نشانه‌هائی را ارائه می‌دهد که معلم می‌تواند برای جهت بخشیدن به آموزش کودک از آن‌ها استفاده کند.

کارهای هنری مربوط به کودکان در سال‌های اول، بیشتر شامل استفاده از ابزار روی سطح صاف است. کودک بیش از هر چیز به طرح و رنگ توجه دارد. نباید بیش از چند رنگ خاص در اختیار کودک قرار داد. آن‌ها به‌تدریج با رنگ‌های بیشتری آشنا می‌شوند. مخلوط کردن رنگ‌ها، کودکان را به کشف رنگ‌های جدیدتری می‌رساند. در این مرحله، کودکان آزمایش یا طرح و رنگ را دوست دارند و با حرکت دست روی کاغذ، شکل‌هائی را می‌کشند. هر چه کودکان بیشتر رشد می‌کنند، نقاشی‌های آن‌ها مفهوم کامل‌تری به خود می‌گیرد.

نقاشی با آبرنگ به‌طور معمول، فعالیتی آرام و انفرادی به‌شمار می‌آید. هر کودک کاغذ و آبرنگ منحصر به خود درد و با سایر کودکان، کمتر تماس پیدا می‌کند. حتی هنگامی که دو کودک در مقابل سه پایه به نقاشی سرگرم می‌شوند، کمتر با هم تماس دارند، زیرا هر یک به‌کاری جدا مشغول هستند. کودکان، بیشتر از نقاشی کردن در کنار هم یا به شکل گروهی لذت می‌برند. در این حال، کاربرد سه پایه‌های دو طرفه یا استفاده از دیوار برای نقاشی مناسب است.

وظیفه معلم در آموزش نقاشی، این نیست که کودکان را به نقاشی از روی الگوئی که او می‌کشد، وا دارد، بلکه باید آن‌ها را تشویق کند که به کند و کاو یا ابزار سرگرم شوند، ناظر پیشرفت آن‌ها باشد و به کمک روش‌هائی تازه و مناسب با رشد کودک به آن جهت دهد.
باید به کودکان این نکته را تفهیم کرد که آن‌ها با هنرمندهای باتجربه رقابت نمی‌کنند. گرچه کار آن‌ها ساده است، اما هدف آن نیست که کار آنان با کار یک فرد خارج از مدرسه و یادگیری مقایسه شود، بلکه هدف، کشف و رشد استعدادهای آن‌ها است.

درباره مهد بیشتر بدانید

هدف ما این است که کودکان را با "حقوق" و مسئولیت هایشان آشنا کرده و یادشان دهیم که حق خود را بشناسند و بدانند درمقابل هرحقی، مسئولیتی را باید به عهده بگیرند. شناخت حق دیگران ورعایت آن بخشی از تعالیم مهدکودک من است. کودک باید از آنچه حق خودش است دفاع کرده، باترس هایش روبرو شود و بر آن غلبه کند.

   این مجموعه بچه ها را بی دلیل و پیاپی تشویق نمی کند! این کار موجب انکار ماهیت واقعی کودک خواهدشد.  مربیان مهد همواره می کوشند تا توانایی ها، استعداد ها و نقاط مثبت شخصیتی کودکان را کشف کرده و با پرورش آن، به استقلال و شجاعتشان کمک کنند.

   بخشی از این هدف با آموزش به روش مونته سوری عملی خواهد شد.

مونته سوری

   دکتر ماریا مونته سوری تعلیم و تربیت را با شیوه های مدرن آموزش تلفیق و یک رویکرد جامع آموزشی موثر ارائه کرده است. کلاس های مهد تا 60 درصد منطبق با روش، ابزار و اهداف مونته سوری می باشد.

کودک در این فرآیند آموزشی، خود عامل فعالی است که در شکل گرفتن "آموزش" نقشی اساسی دارد.

شیوه آموزش در این روش نه تنها کودکان را از "کودکی" محروم نمی کند بلکه پیشرفت های ذهنی و هوشی را نیز سرعت می بخشد. این کلاس در برگیرنده مکالمه، فعالیت های بیرونی، موسیقی و حرکت است که موجب تقویت تمرکز کودکان خواهد شد.

 

هدف ما این است که کودکان را با "حقوق" و مسئولیت هایشان آشنا کرده و یادشان دهیم که حق خود را بشناسند و بدانند درمقابل هرحقی، مسئولیتی را باید به عهده بگیرند. شناخت حق دیگران ورعایت آن بخشی از تعالیم مهدکودک من است. کودک باید از آنچه حق خودش است دفاع کرده، باترس هایش روبرو شود و بر آن غلبه کند.

    این مجموعه بچه ها را بی دلیل و پیاپی تشویق نمی کند! این کار موجب انکار ماهیت واقعی کودک خواهدشد.                        مربیان مهد همواره می کوشند تا توانایی ها، استعداد ها و نقاط مثبت شخصیتی کودکان را کشف کرده و با پرورش آن، به استقلال و شجاعتشان کمک کنند.

    بخشی از این هدف با آموزش به روش مونته سوری عملی خواهد شد.

مونته سوری

    دکتر ماریا مونته سوری تعلیم و تربیت را با شیوه های مدرن آموزش تلفیق و یک رویکرد جامع آموزشی موثر ارائه کرده است. کلاس های مهد تا 60 درصد منطبق با روش، ابزار و اهداف مونته سوری می باشد.

کودک در این فرآیند آموزشی، خود عامل فعالی است که در شکل گرفتن "آموزش" نقشی اساسی دارد.

شیوه آموزش در این روش نه تنها کودکان را از "کودکی" محروم نمی کند بلکه پیشرفت های ذهنی و هوشی را نیز سرعت می بخشد. این کلاس در برگیرنده مکالمه، فعالیت های بیرونی، موسیقی و حرکت است که موجب تقویت تمرکز کودکان خواهد شد.

دیگران درباره مهدکودک من چه می گویند؟

خانم لقمان - مامان دانیال

مدیر مهد سرشار از شور و شوق زندگی اند و همین حس رو تو صورت تمام خاله های مهد میشه به وضوح دید ... فقط جایی که روح زندگی داره، بچه ها زنده زندگی کردن رو تجربه میکنن... با شادمانی میتونن خودشون و شیطنت ها و شور زندگیشون رو زندگی کنن... بدون اینکه هزار برچسب و عنوان بهشون بچسبه... این مهد به جای ویترین کردن بچه ها با انواع و اقسام آموزشهای عجیب و غریب، تمرکزش روی پرورش توانمندیهاشون با استفاده از آموزشهای کاربردیه. .. با حداقل امکانات، تجربه بی نظیر شنا و آب بازی رو برای بچه ها فراهم کردن... اردوهای متنوع و زیاد به جاهای خیلی جالب، کارگاه معرکه کودک توانا، آموزش زبان عالی، و خیلی برنامه های دیگه تماما نشان دهنده روح پویایی و زندگی توی این مهده.... من روزی که با این مهد آشنا شدم رو خوب یادمه، به شدت از پیدا کردن مهدکودکی که هم خوب باشه و هم هزینه اش عجیب و غریب نباشه ناامید شده بودم، که یه رهگذر گفت یه مهدکودکی تو خیابان اخلاقی شرقی هست... یه سر هم به اونجا بزن... وقتی اومدم و با خانم حسینی نژاد صحبت کردم، حس فوق‌العاده ای ازشون گرفتم... مهد تمیز بود... همه چی به نظر سر جاش بود... و خیلی بی ادعا بودن... و واسه این خوب بودن قیمت عجیب و غریب هم طلب نکردن..... واسه همین اطمینان کردن برامون خیلی سخت بود... اما بالاخره تصمیم گرفتیم و پسرمون رو اونجا ثبت نام کردیم.... و امروز این تصمیم رو جزو یکی از بهترین انتخابهای خودمون میدونیم

مدیر مهد، حانم حسینی نژاد

چه روزباشكوهي است امروز كودكان عزيزي كه شاهدرشدو بالندگي شان بودم اولين مرحله كودكي راپشت سرگذاشته اند ودرحالي كه چشمهايشان ازشادي بزرگ شدن برق ميزند پاي خودرا يه دنياي جديدي ميگذارند دلم ميخواهد چنددتكه شوم وپشت سرشان مثل سايه اي روانه شوم هيچكس مرانبيند ومن شاهد ومراقبشان باشم فريادبزنم مواظب باشيد بچه هاي من با خشونت اشنا نيستند به انها فرصت دهيد دراين هياهو جاي خودراپيداكنند من با انها پيمان بسته ام نگذارم كسي ازرده شان كند خداوندراگواه ميگيرم هرچه داشتم دروفاي به عهد به كار گرفتم سراغرازو سعادتمند باشيد عزيزانم به هيچكس دراين دنياي خاكي اجازه ندهيد كوچكتان بشمار وحقوقتان را ناديده بگيرد چشمهايم هميشه به دنبال شماست دست خدابه همراهتان

پوریا آذربخش - بابای آوا

چون قرار شده 2 تا 3 خط بنویسیم من هم سعی می کنم کم بنویسم من پدر آوا هستم که بیشتر بچه ها و پدر و مادر ها کوچولو مارو می شناسن که تقریبا از همه کوچیکتره من خودم موافق گذاشتن آوا مهد قبل از 3 سالگی نبودم ولی الان خیلی خوشحالم بچه ام اینجا هستهمین بس که انقد مدیریت و مربیان مهد خوب بودند که آوا صبح می خواد بره مهد کودک میگه بابا یا مامان بریم خونمون

مامان عرفان

مهد من به دور از تجملات و با محيطي سالم و بي الايش تونسته بچه ها رو جذب خودش كنه كه هنري بس بزرگ است
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8