بازی ھا به چھار دسته تقسيم می شوند
(
Crative) و خلاّق (Constructive) ساختنی ،(Imitative) تقليدی ،(Physical بازی ھا به چھار دسته جسمی
تقسيم می شوند. در کنار ھر یک از انواع بازی ھای ذکرشده می توان آموزش از طریق بازی را نيز در نظر
گرفت. بازی ھای آموزشی، مشروط بر آنکه تحميلی نباشند و کنترل، جھت و مسير آن توسط خود کودک
انتخاب شوند، نقش مھمی در تقویت حواس و قوای ذھنی و فکری او خواھند داشت. انواع جورچين، لگو،
بازی با خميرھای رنگی، نقاشی با آب رنگ یا ش نھای رنگی که در بازار موجودند، از این دسته ھستند .
قبل از پنج ماھگی
بازی بدنی که حتی در نخستين ماهھا آغاز می شود، عمدتاً به رشد و تکامل اعمال حرکتی درشت مانند
کنترل اعضا، تنه و سر کمک میکند. ماه اول و دوم پس از تولد، کودک به فعاليت ھای عضلانی، لگدزدن،
برگشتن، غلتيدن، تکان دادن دستھا و سایر حرکات شناخته شده بدنی علاقه دارد. در یک ماھگی جغجغه
را لمس کرده و فوری رھا می کند .
در 2.5 ماھگی از حنجره صداھای مختلف درمی آورد. از حدود 2 یا 3 ماھگی به کشف انگشتانش می پردازد
و با گم کردنشان گریه را سر میدھد. از 1 تا 4 ماھگی صدا و رنگ را کشف می کند .
کودک ھنگامی به اسباب بازی نگاه خواھد کرد که اسباب بازی در معرض دید او قرار گيرد. از سه ماھگی به
بعد علاقه اش به اسباب بازی شدیدتر خواھد شد. از این رو، می کوشد با حرکت ھر دو دست، اسباب بازی را
به سوی خود بکشد و با آن تماس حاصل کند .
برای سرگرم کردن کودک تا پنج ماھگی بھتر است یک جغجغه یا اسباب بازی را به آرامی در کنار چشمان
کودک حرکت دھيد به طوری که چشمان وی مسير حرکت اسبا ب بازی را دنبال کند. به کودک اجازه دھيد که
آن را در دستانش بگيرد و یا چنگ بزند، به صدا درآورد و تکان دھد.
کودک در 4.5 ماھگی ھر شیء را که می بيند و در دسترسش قرار دارد برمی دارد، به طرف دھان می برد،
می مکد، تکان میدھد و پرت میکند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

درباره مهد بیشتر بدانید

هدف ما این است که کودکان را با "حقوق" و مسئولیت هایشان آشنا کرده و یادشان دهیم که حق خود را بشناسند و بدانند درمقابل هرحقی، مسئولیتی را باید به عهده بگیرند. شناخت حق دیگران ورعایت آن بخشی از تعالیم مهدکودک من است. کودک باید از آنچه حق خودش است دفاع کرده، باترس هایش روبرو شود و بر آن غلبه کند.

   این مجموعه بچه ها را بی دلیل و پیاپی تشویق نمی کند! این کار موجب انکار ماهیت واقعی کودک خواهدشد.  مربیان مهد همواره می کوشند تا توانایی ها، استعداد ها و نقاط مثبت شخصیتی کودکان را کشف کرده و با پرورش آن، به استقلال و شجاعتشان کمک کنند.

   بخشی از این هدف با آموزش به روش مونته سوری عملی خواهد شد.

مونته سوری

   دکتر ماریا مونته سوری تعلیم و تربیت را با شیوه های مدرن آموزش تلفیق و یک رویکرد جامع آموزشی موثر ارائه کرده است. کلاس های مهد تا 60 درصد منطبق با روش، ابزار و اهداف مونته سوری می باشد.

کودک در این فرآیند آموزشی، خود عامل فعالی است که در شکل گرفتن "آموزش" نقشی اساسی دارد.

شیوه آموزش در این روش نه تنها کودکان را از "کودکی" محروم نمی کند بلکه پیشرفت های ذهنی و هوشی را نیز سرعت می بخشد. این کلاس در برگیرنده مکالمه، فعالیت های بیرونی، موسیقی و حرکت است که موجب تقویت تمرکز کودکان خواهد شد.

 

هدف ما این است که کودکان را با "حقوق" و مسئولیت هایشان آشنا کرده و یادشان دهیم که حق خود را بشناسند و بدانند درمقابل هرحقی، مسئولیتی را باید به عهده بگیرند. شناخت حق دیگران ورعایت آن بخشی از تعالیم مهدکودک من است. کودک باید از آنچه حق خودش است دفاع کرده، باترس هایش روبرو شود و بر آن غلبه کند.

    این مجموعه بچه ها را بی دلیل و پیاپی تشویق نمی کند! این کار موجب انکار ماهیت واقعی کودک خواهدشد.                        مربیان مهد همواره می کوشند تا توانایی ها، استعداد ها و نقاط مثبت شخصیتی کودکان را کشف کرده و با پرورش آن، به استقلال و شجاعتشان کمک کنند.

    بخشی از این هدف با آموزش به روش مونته سوری عملی خواهد شد.

مونته سوری

    دکتر ماریا مونته سوری تعلیم و تربیت را با شیوه های مدرن آموزش تلفیق و یک رویکرد جامع آموزشی موثر ارائه کرده است. کلاس های مهد تا 60 درصد منطبق با روش، ابزار و اهداف مونته سوری می باشد.

کودک در این فرآیند آموزشی، خود عامل فعالی است که در شکل گرفتن "آموزش" نقشی اساسی دارد.

شیوه آموزش در این روش نه تنها کودکان را از "کودکی" محروم نمی کند بلکه پیشرفت های ذهنی و هوشی را نیز سرعت می بخشد. این کلاس در برگیرنده مکالمه، فعالیت های بیرونی، موسیقی و حرکت است که موجب تقویت تمرکز کودکان خواهد شد.

دیگران درباره مهدکودک من چه می گویند؟

مامان ریحانه

مهد كودك من به نظرم يك محيطي كاملاً امن و شاد شاد براي دخترم و براي من و پدرش هم كاملاًقابل اعتماد هست اول بخاطر وجود خانم حسين نژاد وباتبع همه ي پرسنل،خيلي خيلي بشتر از يه مهد تو زندگيمون تاثير مثبت داشته و حقيقتاً بهترين راهنما و دوست در امر تربيت فرزندمون بوده،من وباباي ريحانه هميشه دستانمون خالي از داشتن چيزي براي جبران همه ي محبت هاشون بوده و فقط تونستيم از صميم قلب دعاگو باشيم

مامان یونا

ضمن تشكر از زحمات پرسنل مهد،به نظر من مامانايي كه شاغل هستند وقتي ميتونند روي كار و زندگي تمركز كنند كه خيالشون از بابت فرزندشون راحت باشه و مهد كودك من اين اطمينان رو براي من در سطح بالايي فراهم ميكنه.واقعا متشكرم

خانم شریعتی - مامان حسنا

مهربونی،صداقت،خوشرفتاری ودلسوزبودن پرسنل، آزادگذاشتن بچه ها، توجه به نقاط قوت و ضعف شکوفه ها، تنوع آموزشها،احترام گذاشتن به شخصیت تک تک نوگلها و تلاش بی دریغ مدیریت محترم و کلیه پرسنل برای فراهم کردن محیطی شاد باعث شده که باخاطری آسوده غنچه هامون رو به کودک من بسپاریم

نیره صباغیان - مامان امیرعلی

تشکر از مخلوق تشکر از خداست و شغل شما شغل انبیاست و تشکر از کادر مهربان کودک من بخصوص از خانمها حسینی نژاد و جوانپور عزیز.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8